เกี่ยวกับดีสโตน
สาส์นจากผู้บริหาร
บริษัท ดีสโตน จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยการมองการณ์ไกลในตลาดอุตสาหกรรมยาง ที่ขณะนั้นมีผู้ประกอบการจากต่างชาติเพียงไม่กี่รายในการผูกขาดตลาดการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย “ดีสโตน” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการจะผลิตยางที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ด้วยหลักการในการทำธุรกิจที่ว่า “มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ในราคาที่สมเหตุผล ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล”

ด้านโยบายด้านกระบวนการผลิตเส้นยางสำเร็จรูปในโรงงานนั้น บริษัทฯ มีนโยบายนำเศษยางที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้โดยไม่ต้องทิ้งให้กลายเป็นขยะ จึงทำให้การปล่อยของเสียในขั้นตอนการผลิตมีน้อยจนแทบจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ ทำให้โรงงานของกลุ่มบริษัทดีสโตนเป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดมา และดีสโตนยังได้รับเครื่องหมายอุตสาหกรรม มอก. และประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก RWTU ประเทศเยอรมัน เป็นเครื่องหมายการรับรองคุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทดีสโตน จะไม่สามารถเติบโตได้เลยหากขาดความร่วมมือจากพนักงานและความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานราชการ ที่มีส่วนสร้างและส่งเสริม ตลอดจนผลักดันให้


กลุ่มบริษัทดีสโตน ได้พัฒนาศักยภาพจนก้าวไกลมากว่า 30 ปี นับจากนี้เราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวไกลจนเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกสืบไป
ดีสโตนกรุ๊ป
บริษัท ดีสโตน จำกัด
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2520 (ค.ศ. 1977)
 • ทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท
 • พนักงาน 1,100 คน
 • สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ยางรถบรรทุกใหญ่ (TB)
  ยางรถบรรทุกกลาง (LT) และยางอุตสาหกรรม
 
บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2525 (ค.ศ. 1982)
 • ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท
 • พนักงาน 800 คน
 • สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ยางนอกและยางใน
  รถมอเตอร์ไซค์ ยางตัน และยางอุตสาหกรรม
 
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2539 (ค.ศ. 1996)
 • ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท
 • พนักงาน 2,200 คน
 • สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ยางรถบรรทุกใหญ่ (TB)
  ยางรถบรรทุกกลาง (LT) และยางอุตสาหกรรม
  ยางเกษตรและยางใหญ่อื่นๆ มากกว่า 1,000 ขนาด
 
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ ดีสโตน เรเดียลไทร์)
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2550 (ค.ศ. 2007)
 • ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
 • พนักงาน 1,300 คน
 • สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ยางเรเดียลรถยนต์
 
บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014)
 • ทุนจดทะเบียน 2,065 ล้านบาท
 • พนักงาน 1,896 คน
 • สินค้าที่ผลิต ยางรถบรรทุกเรเดียล (TBR)
 
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ก่อตั้งปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)
 • ทุนจดทะเบียน 2,705 ล้านบาท
 • พนักงาน 238 คน
 • ธุรกิจการค้ายางล้อทุกประเภททั้งในประเทศ และต่างประเทศ