คุณภาพ และ มาตรฐาน
ดีสโตน นั้นก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลา 30 ปีนั้น ดีสโตน ได้ยึดมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานจากนานาชาติเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้ยาง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากลนั้น ถือเป็นหัวใจของดีสโตน  การได้รับการไว้วางใจในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการตรวจวัดคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดีสโตนได้ผ่านมาตรฐานจากหลายทวีปทั่วโลก อาทิ North America,Latin America, Europe, Africa, Asia, Oceania
 
เหล่านี้  ถือเป็นเครื่องการันตีในด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ยางเรเดียลของดีสโตนที่รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการตอบรับของผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 4 ล้านเส้นต่อปี