นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ของบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม


เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.deestone.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฎิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร

Cookies คือ Text files ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลด เพื่อจัดเก็บข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฎิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

ทำไมจึงต้องใช้ Cookies

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่านได้ โดยเราอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านอีกครั้ง ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูล และการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้

บริษัทใช้ Cookies ดังนี้ สำหรับ Website ของบริษัท

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงช้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

 • คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือขนาดตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

 • คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมทางการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆให้เหมาะสม

 • คุกกี้เพื่อการวัดผล (Analytics Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับเว็บไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในเว็บไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

 • คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
 • คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลคุกกี้ในอนาคต สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เมนูการตั้งค่า (Settings) ของแถบเครื่องมือในเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

ทำอย่างไรจึงจะปฎิเสธและลบคุกกี้ได้

ท่านสามารถเลือกที่จะปฎิบัติหรือปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด บน www.deestone.com ท่านสามารถเลือกคลิกที่ปุ่ม ไม่ยอมรับ ในเว็บไซต์เราได้

ท่านจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บไซต์หรือตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ท่านเลือกใช้อยู่ ดังนี้

 • Cookies settings in Chrome
 • Cookies settings in Firefox
 • Cookies settings in Safari and iOS
 • Cookies settings in Internet Explorer
 • Cookies settings in Microsoft Edge
 • Cookies settings in Chrome for android
 • Cookies settings in Chrome for IOS

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้และเราขอส่งเสริมให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะๆเพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

วิธีการติดต่อเรา

หากเจ้าของข้อมูลมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนด สามารถติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ โดยใช้รายละเอียดช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

แผนก : กำกับดูแลสารสนเทศ
อีเมล์ : dxm_ig@deestone.com
โทรศัพท์ : 02-420-0038 ต่อ 541

ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกกำกับดูแลสารสนเทศ เลขที่ 84 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

นโยบายการใช้คุกกี้นี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565