ติดต่อ - สอบถาม

ธุรกิจต่างประเทศ
Email : global-business@deestone.com

 

 
Internal Audit Coordinator
Email : ia_coordinator@deestone.com            ที่อยู่ บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ae_secretary@deestone.com           84 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม122 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02)420 0038 ต่อ 753
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ดีสโตน จำกัด
ที่ตั้ง
84 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์
(02) 420 0038 , (02) 420 0660 , (02) 420 0571
บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด
ที่ตั้ง
84/3 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์
(02) 420 0038 , (02) 420 0660 , (02) 420 0571
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้ง
4 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์
(034) 301 681-85,(034) 234 799
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง
4/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์
(034) 234 927-30
บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
ที่ตั้ง
44/4 หมู่ที่ 4 ถนนพลดำริห์ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์
(034) 966 924, (034) 966 938-44