ร่วมงานกับเรา
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

วิศวกรการผลิต : IE (5 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านบริหารการผลิต วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
5 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ IE
สามารถทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรเครื่องกล (5 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงติดตามซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ระบบเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภค 
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
5 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาจบใหม่ สามารถสมัครได้
วิศวกรไฟฟ้า (5 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบติดตั้ง ควบคุม ระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภค ภายโนโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
5 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าอเล็กทรอนิกส์
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาจบใหม่ สามารถสมัครได้
วิศวกรห้องทดลอง Compound & Lab (3 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมียาง Compound พร้อมทั้งติดตามและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, เคมี
มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2008
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้าส่วนงานบัญชีลูกหนี้ : AR Accounting Division Head (1 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้,การรับชำระหนี้,การให้ส่วนลดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 25-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 2 ปี ขึ้นไป 
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทางด้านการบัญชี 
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ