ร่วมงานกับเรา
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

BA/Application Support (5 อัตรา)
รายละเอียด:

สนับสนุนการประยุกต์ใช้ (ERP, BI, Payroll, -web application or client - server) แบบ First Level Support ทางโทรศัพท์ หรือ Second Level Supportรวบรวมความต้องการทางธุรกิจในการที่จะใช้ / ปรับแต่ง / จำกัด / เพื่อติดต้ังโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ในหน่วยงาน

 • จัดทำ re-calculation สำหรับโปรแกรม ERP ในแต่ละเดือน
 • Customize reports ตามข้อตกลงของ Team เก็บ Requirements ของผู้ใช้ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
 • ดำเนินการใดๆ เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานต่อไปได้ ภายใต้กรอบคำแนะนำจากหัวหน้างาน
 • จัดทำเอกสาร ความต้องการของระบบ, การทดสอบระบบ, คู่มือการใช้งาน ทำเอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิง
 • ทดสอบโปรแกรมก่อนการใช้งานจริง
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ Male or Female. อายุ - ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
5 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

ปริญญาตรี : IT Com Sci, MIS, MBA, Business computer, BC. in Statistic และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ 1 ปี ในการสนับสนุนการใช้โปรแกรมในองค์กร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการเก็บ Requirement และจัดทำเอกสาร Requirement
 • มีประสบการณ์ในการสร้างและบำรุงรักษา OLAP หรืองานที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ความสามารถที่จำเป็น

 • ความรู้การประยุกต์ในการใช้งานโปรแกรมทางธุรกิจ
 • ความรู้พื้นฐาน ในการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • มีความสามารถสื่อสาร
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service (3 อัตรา)
รายละเอียด:

รับผิดชอบติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยรับผิดชอบติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ตลอดจนติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศได้ตามความต้องการของลูกค้า และทันเวลาตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ Male or Female. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามประสบการณ์และโครงสร้าง

เพศชาย และเพศหญิง, อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์งานด้าน Export Customer Service 0-2 ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารอ่าน เขียน สื่อสารได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

จนท.ประสานงานลูกค้าในประเทศ : Sales Coordinator Officer (3 อัตรา)
รายละเอียด:

รับผิดชอบในการรับออร์เดอร์ คีย์ออร์เดอร์ เมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาที่บริษัท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานขาย กรณีที่พนักงานขายออกพบลูกค้า ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ตลอดจนติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและทันตามเป้าหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ Male or Female. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

ชาย, หญิง , อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

กราฟฟิก ดีไซน์ : Graphic Designer (2 อัตรา)
รายละเอียด:

รับผิดชอบงานด้านออกแบบ ป้าย โบชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ Male or Female. อายุ 23-30 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

ชาย, หญิง อายุ 23-30 ปี ปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ ผู้มีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop หรือโปรแกรมทางกราฟฟิกได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จนท.ประสานงานขายต่างประเทศ : Sales Support Officer (3 อัตรา)
รายละเอียด:

ติดตามการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า ออกเอกสารรับคำสั่งซื้อเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อกับลูกค้า ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ครบ ทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ชาย, หญิง อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Office รักงานบริการ และ งานเอกสารต่างๆ
จนท.แผนกนำเข้า / BOI อาวุโส (1 อัตรา)
รายละเอียด:

รับผิดชอบดูแล การนำเข้าวัตถุดิบ อะไหล่ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์และทำแผนการนำเข้า ประสานงาน และควบคุมการนำเข้าให้เป็นไปตามแผนการจัดส่งเข้าบริษัทฯจัดทำเอกสารนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และ เป้าหมายของทางบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 25-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

ชาย, หญิง , อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานด้านการนำเข้าวัตถุดิบ, อุปกรณ์ เครื่องจักร อย่างน้อย 1-2 ปี มีประสบการณ์งานด้าน BOI อย่างน้อย 1-2 ปี มีทักษะความชำนาญในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะทางด้านภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ