เลือกยางที่เหมาะกับคุณ
 
ประเภทรถ
ขนาดยาง
OFF ROAD TIRE
D991
OFF ROAD TIRE
D991
ON & OFF ROAD TIRE
D779
ON & OFF ROAD TIRE
D779
ON ROAD SPORT TIRE
D803
ON ROAD SPORT TIRE
D803
ON ROAD STANDARD TIRE
D747
ON ROAD STANDARD TIRE
D747
TBR
SV402
TBR
SV402
สามารถรับการบรรทุกน้ำหนักได้ระดับกลาง-มาก เหมาะสำหรับการขนส่งระยะกลาง
ROAD & RACING
D1002
ROAD & RACING
D1002
FREE STYLE
D601
FREE STYLE
D601
MOUNTAIN BIKE
D201
MOUNTAIN BIKE
D201