สนับสนุนมูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์
22/08/2562

คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณ สุวิทย์ วงศาริยวานิช ประธานกลุ่มบริษัท ดีสโตน  ผู้จัดจำหน่ายยางเพื่อยานพาหนะแบรนด์ Deestone ได้คืนกำไรสู่สังคม อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร ด้วยการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกดีสโตน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562