ดีสโตน เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ให้กับพนักงาน
02/09/2564

เข็มที่ 2 แล้วจ้า

ดีสโตน เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ให้กับพนักงาน และมุ่งสู่เป้าหมายฉีดให้ครอบคลุม 100% เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน และชุมชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัท ดีสโตน ได้ร่วมกับ คณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลอินเตอร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับพนักงาน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในโรงงาน และในชุมชน โดยหลังการฉีดวัคซีน ทีมแพทย์และพยาบาล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และช่วยสังเกตการณ์ ไม่พบผู้ที่มีอาการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

บริษัทฯ และผู้บริหาร พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ได้เห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพิ่มความอุ่นใจ และความปลอดภัยให้แก่พนักงาน