ดีสโตนจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อ้อมน้อย ประสานงานฉีดวัคซีน COVID-19
06/09/2564

ดีสโตนจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อ้อมน้อย ประสานงานฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัท ดีสโตน ได้ส่งพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาในงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไป ที่จัดโดยเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ในการช่วยแนะนำประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่าน "หมอพร้อม" แจกจ่ายน้ำดื่มในกิจกรรมครั้งนี้ และอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน ณ จุดฉีดวัคซีน COVID-19 คนสาครแห่งใหม่ โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง จังหวัดสมุทรสาคร