เลือกยางที่เหมาะกับคุณ
 
ประเภทรถ
ขนาดยาง
MOUNTAIN BIKE
D202
MOUNTAIN BIKE
D202
ROAD & RACING
D271
ROAD & RACING
D271
TBR
SS431
TBR
SS431
สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ในระดับกลาง-มาก เหมาะกับการขนส่งในระยยะกลาง
SCOOTER
D795
SCOOTER
D795
ON ROAD STANDARD TIRE
D767
ON ROAD STANDARD TIRE
D767
R102
KACHA
R102
ON ROAD SPORT TIRE
D804
ON ROAD SPORT TIRE
D804
ON & OFF ROAD TIRE
D790
ON & OFF ROAD TIRE
D790