Careers With Deestone
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

วิศวกรเครื่องกล (5 Position)
Detail:
รับผิดชอบติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงติดตามซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ระบบเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภค 
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
5 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาจบใหม่ สามารถสมัครได้
วิศวกรไฟฟ้า (5 Position)
Detail:
รับผิดชอบติดตั้ง ควบคุม ระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภค ภายโนโรงงานอุตสาหกรรม
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
5 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าอเล็กทรอนิกส์
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาจบใหม่ สามารถสมัครได้
วิศวกรห้องทดลอง Compound & Lab (3 Position)
Detail:
รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมียาง Compound พร้อมทั้งติดตามและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
3 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, เคมี
มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2008
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หัวหน้าส่วนงานบัญชีลูกหนี้ : AR Accounting Division Head (1 Position)
Detail:
รับผิดชอบตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้,การรับชำระหนี้,การให้ส่วนลดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิผล
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 25-35 year old.
End Date:
Location:
สมุทรสาคร
Position and Solary:
1 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 2 ปี ขึ้นไป 
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทางด้านการบัญชี 
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
BA/Application Support (5 Position)
Detail:

สนับสนุนการประยุกต์ใช้ (ERP, BI, Payroll, -web application or client - server) แบบ First Level Support ทางโทรศัพท์ หรือ Second Level Supportรวบรวมความต้องการทางธุรกิจในการที่จะใช้ / ปรับแต่ง / จำกัด / เพื่อติดต้ังโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ในหน่วยงาน

 • จัดทำ re-calculation สำหรับโปรแกรม ERP ในแต่ละเดือน
 • Customize reports ตามข้อตกลงของ Team เก็บ Requirements ของผู้ใช้ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
 • ดำเนินการใดๆ เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานต่อไปได้ ภายใต้กรอบคำแนะนำจากหัวหน้างาน
 • จัดทำเอกสาร ความต้องการของระบบ, การทดสอบระบบ, คู่มือการใช้งาน ทำเอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิง
 • ทดสอบโปรแกรมก่อนการใช้งานจริง
Qualifications:
Male or Female. Age - year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
5 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์

ปริญญาตรี : IT Com Sci, MIS, MBA, Business computer, BC. in Statistic และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ 1 ปี ในการสนับสนุนการใช้โปรแกรมในองค์กร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการเก็บ Requirement และจัดทำเอกสาร Requirement
 • มีประสบการณ์ในการสร้างและบำรุงรักษา OLAP หรืองานที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ความสามารถที่จำเป็น

 • ความรู้การประยุกต์ในการใช้งานโปรแกรมทางธุรกิจ
 • ความรู้พื้นฐาน ในการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • มีความสามารถสื่อสาร
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้