ร่วมงานกับเรา
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, วิศวกรจัดซื้อ (อะไหล่และอุปกรณ์) (3 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ทั่วไปของบริษัท ติดต่อประสานงานและหา Supplier รายใหม่ๆ เปรียบเทียบราคา จัดทำใบสั่งซื้อ และ ติดตามอะไหล่หลังการสั่งซื้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย : Sales Admin (3 อัตรา)
รายละเอียด:
ประสานงานกับฝ่ายขายในประเทศ รวบรวมและบันทึกข้อมูลการขาย และข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเสนอผู้บังคับบุญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-30 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์ด้านการขาย 0-2 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-office ได้ดี
สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี
เจ้าหน้าที่แผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา)
รายละเอียด:
วิเคราะห์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  จัดทำแผนและแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประสานงานกับทีมการตลาดเพื่อร่วมกันโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, การโฆษณาประชาสัมพันธ์
มีความสามารถในการเขียนบทความ ข่าวสาร และจัดทำ Social Media ได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการต่อรอง ติดต่อประสานงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (6 อัตรา)
รายละเอียด:
วิเคาระห์และคาดการณ์สภาพตลาด/ปริมาณความต้องการของตลาด
จัดทำไลน์อัพสินค้า เพื่อเตรียมตัววางแผน
กำหนดจุดขายและประโยชน์ของสินค้า
วิเคราะห์แนวโน้มของสินค้า
ทำการสำรวจตลาดเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว และนำเสนอ
ศึกษาคู่แข่งที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน
ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
จัดการเตรียมความพร้อมของสินค้าในทุกๆด้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
6 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาการทางด้านตลาด ประสบการณ์ 0-2 ปี
สามารถ อ่าน เขียน พูด พิมพ์ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถทำงานเป็นทีม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (2 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ ด้านการตลาดของบริษัท สำรวจ เปรียบเทียบ รูปแบบการทำกิจกรรมของคู่แข่งในด้านต่างๆ กำหนดจุดขาย ติดต่อประสานงานกับ Organizer  ในการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านการโฆษณา การจัดกิจกรรมประเภท Below the line และ About line
มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านออกแบบลายดอกยางรถยนต์ และลวดลายที่แก้มยาง บนพื้นฐานของความสวยงาม และน่าสนใจ, ทำ conceptual design, ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรออกแบบยางรถยนต์ ในการทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นจริง
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 24-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม
อัตรา เงินเดือน:
5 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปวส. สำหรับผู้มีประสบการณ์งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี สาขาศิลปและการออกแบบ, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
มีความคิดสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม
พื้นฐานการออกแบบ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์
มีประสบการณ์งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความชำนาญในวิชาชีพเฉพาะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ