ร่วมงานกับเรา
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ : Export Sales (3 อัตรา)
รายละเอียด:

ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนติดตามเพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

เพศชาย, หญิง, อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การขาย, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ : Sales Executive (3 อัตรา)
รายละเอียด:

รับผิดชอบติดต่อการขายสินค้ากับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ สรุปรายงานปัญหา อุปสรรค โอกาสในการขาย รวมถึงติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
3 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์

เพศชาย, หญิง, อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, อังกฤษธุรกิจ ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถ อ่าน เขียน พูด พิมพ์ ภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถทำงานเป็นทีม

จนท.แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน) (2 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆ 
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 25-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
มีประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ IT (ทำงานที่สมุทรสาคร) (2 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ ระบบเน็ตเวิร์ค ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน (2 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับเช็ค วางบิล จัดเตรียมแผนการรับ-จ่าย ทั้งใน/ต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การจัดการงานการเงินให้เป็นไปทางเป้าหมายทั้งด้าน สภาพคล่อง, ลดต้นทุนการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
2 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน รับเช็ค วางบิล
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ (1 อัตรา)
รายละเอียด:
รับผิดชอบการเก็บรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงานรวมถึงการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ ชาย - หญิง. อายุ 23-35 ปี
หมดเขต:
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นครปฐม, สมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์
มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง และ สวัสดิการ
มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเงินเดือน
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ