Careers With Deestone
 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ดีสโตน จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับบุคลากรและองค์กรของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้

โทรสอบถามข้อมูล
ตำแหน่งงาน  : นครปฐม โทรศัพท์  034-962428-32 ต่อ 113, 137, 139 มือถือ 085-3338788
ตำแหน่งงาน  : สมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-4200038 ต่อ 501  มือถือ 096-357-8740
สมัครงานด้วนตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเรซูเม่มาที่ E-mail : HR@deestone.com
หรือ สอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์รับสมัครงาน ID Line : Jobdeestone
Line-QR-Code-Jobdesstone.jpg

จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ : Sales Executive (3 Position)
Detail:

รับผิดชอบติดต่อการขายสินค้ากับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ สรุปรายงานปัญหา อุปสรรค โอกาสในการขาย รวมถึงติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า

Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
สมุทรสาคร
Position and Solary:
3 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์

เพศชาย, หญิง, อายุ 23-35 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, อังกฤษธุรกิจ ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถ อ่าน เขียน พูด พิมพ์ ภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถทำงานเป็นทีม

จนท.แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน) (2 Position)
Detail:
รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษาต่างๆ 
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 25-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
2 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
มีประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ IT (ทำงานที่สมุทรสาคร) (2 Position)
Detail:
รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ ระบบเน็ตเวิร์ค ฯลฯ
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
สมุทรสาคร
Position and Solary:
2 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน (2 Position)
Detail:
รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับเช็ค วางบิล จัดเตรียมแผนการรับ-จ่าย ทั้งใน/ต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การจัดการงานการเงินให้เป็นไปทางเป้าหมายทั้งด้าน สภาพคล่อง, ลดต้นทุนการเงิน
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
สมุทรสาคร
Position and Solary:
2 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน รับเช็ค วางบิล
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ (1 Position)
Detail:
รับผิดชอบการเก็บรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงานรวมถึงการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงาน
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
1 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง และ สวัสดิการ
มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเงินเดือน
อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, วิศวกรจัดซื้อ (อะไหล่และอุปกรณ์) (3 Position)
Detail:
รับผิดชอบงานด้านจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ทั่วไปของบริษัท ติดต่อประสานงานและหา Supplier รายใหม่ๆ เปรียบเทียบราคา จัดทำใบสั่งซื้อ และ ติดตามอะไหล่หลังการสั่งซื้อ
Qualifications:
ชาย - หญิง. Age 23-35 year old.
End Date:
Location:
นครปฐม, สมุทรสาคร
Position and Solary:
3 Position ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ